Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
A, Verwen uw ligchaam niet door eene al te warme en
dikke kleeding. Moge ook al de kleeding naar de ver-
schillende saizoenen gewijzigd en in den winter warmer
moeten zijn dan in den zomer , zoo is het evenwel een
groot vergrijp tegen de regelen der gezondheid , zich
te warm en te dik te kleeden. Voor jongelingen , wier
ligchaam Luitendien reeds meer natuurlijke warmte Le-
zit , dan dat van volwassenen , is zelfs iu den strengen
winter een lakensch kleed over een linnen hemd eu
borstrok tot verwarming toereikende. Niels is nadeeliger ,
dan zich zoo warm te kleeden , dat daardoor zweet ont-
staat , want dit maakt de huid gevoelig en verzwakt
meer dan steike inspanning. Jongelieden moeten zich
derhalve over het algemeen voor wollen onderkleêren wach-
ten. Daarom is het ook niet kwaad om in het warmere
jaargetijde de lakensr.he kleêren voor dunner zomergoed te
verwisselen. Ook moet nog opgemerkt worden, dat de
kleeding van eenen jongeling nooit te eng en al te slui-
tend zijn moet , maar zoo gemaakt , dat hel ligchaam
zich er met gemak in bewegen kan.
5.) Wees matig in het eten en drinken. Ik verlang
niet, dat een jongeling zich aan een buitengewoon streng
dieet onderwerpe ^ maar zonder matigheid in het gebruik
van spijs en drank, zal hij nooit voor de ontwikkeling
zijner ligchaamskrachten en voor de bevordering zijner
gezondheid behoorlijk kunnen zorgen. Daarbij moet liij
zoo veel mogelijk alle kunstig bereide en sterk gekruide
spijzen trachten te vermijden; hoe eenvoudiger en na-
Jb