Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
» Qui studet optatam cursu contingere metam ,
» Multa tiilit fecitque puer, sudavit et alsit." (*)
2.) Neem dagelijks Leweging ia de vrije lucht.
De neiging tot ligchamelijke beweging is den mensck
evenzeer van nature eigen , als de trek tot eten en drin-
ken. Daarom is het eeiie volstrekt noodzakelijke voor-
waarde tot een lang leven dagelijks ten minste eenige
beweging in de vrije lucht te nemen. Beweging bin-
nenskamers door op en neer gaan, door een weinig
dansen enz., is ook wel nuttig, maar weegt niet op te-
gen de voordcelen, die eene wandeling buiten de stad
oplevert: want deze verschaft ons het genot der vrije, zui-
vere lucht, welke tot instandhouding van het menschelijk
ligchaam even zoo noodzakelijk is als de spijs zelve. En
vooral moeten studerende jongelieden, wier bezigheid
bet medebrengt, dat zij den meesten tijd op hunne ka-
mer doorbrengen, dezen regel naauwgezet in acbt ne-
men. Zij blijven daardoor bestendig gewoon aan de
opene lucht, worden er gemeenzaam mede, en maken
alzoo hun ligchaam gehard tegen den invloed van slecht
en guur weder. Een waar jongeling moet zich gewen-
nen , vorst en hitte , koude en wamte , regen en sneeuw
zonder nadeel voor zijne gezondheid te kunnen verdragen.
En hoe voortreffelijk bereidt hij zich ook op deze wijze
niet voor , om het genoegen van kleine reizen en voor-
al van het verblijf in de vrije natuur, zonder eenig
( *) Horat. dc art. poët. v. 413, 413.
2*