Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
tegen uw ligcLaam zondigdet. Welaan dan, zie hier
de hoofdregelen , welke jongelieden iu acht moeten
nemen, om met naauwgezetheid voor do ontwikke-
ling en het welzijn huns ligchaams te kunnen zorgen,
en alzoo den grond tot eene duurzame gezondheid te
leggen.
1.) Wees steeds bezig en arbeidzaam. Een werk-
zaam leven is het beste behoedmiddel tegen de bet le-
ven en de gezondheid verwoestende verveling ; het be-
waart ons voor vele dwaasheden en zonden , het is de
zekerste weg om geschiktheid en krachten te ontwikke-
len en te verzamelen, bet geeft ons gelegenheid om voor
anderen nuttig te worden en wordt op die wijze eene
rijke bron van vreugde. De ondervinding beeft het
bewezen , dat allen , die eenen boogen ouderdom bereiken,
reeds in hunne vroegste jeugd begonnen zijn hun bg-
chaam door werkzaamheid en inspanning gehard te
maken en destelfs aanleg te'' ontwikkelen. Zonder in-
spanning is geene verharding , zonder verharding geene
duurzaamheid denkbaar. Daarbij komt nog, dat voor
hem, die zich reeds in zijne jeugd aan alle gemak
overgeeft en zich ieder genot zoekt te verschaffen , in
latere jaren niets meer te wenschen overblijft , terwijl
toch juist in den overgang van moeite en inspanning
tot rust en gemak, eene bestendige bron van nieuw ge-
not en nieuwe levenskracht ligt opgesloten. Daarom
mogt wel ieder jongeling de volgende woorden vau
den geestrijken dichter diep in zijn geheugen prenten :