Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
iwak en ziekelijk ligchaam een geschikt werktuig voor
de ziel zijn? Zeer zelden toch ziet men, datdcmensch,
die een ziekelijk ligchaam met zich omvoert, nogtans
de krachten zijner ziel zoo vveet te gebruiken , dat hij
voor zich zeiven en zijne medemenschen nuttig zijn kan;
en mogt dit al eens plaats grijpen , dan mag men als
zeker aannemen, dat zulk een menseh nog veel meer
voor het heil der maatschappij en voor de wetenschajipen
zou hebben kunnen verrigten , zoo hij volkomen gezond
ware geweest. Maar wanneer werkt ook slechts een kleine
misslag nadeeliger op de gezondheid van geheel het vol-
gend leven, wanneer openbaart eene slechte gewoonte
treurigere gevolgen dan in de jaren der jeugd? Even als
de ziel eens jongelings met eene wassen tafel vergele-
ken vïordt, die iederen indruk bewaart, zoo is het
ook met het ligchaam gelegen; reeds dikwijls heeft
eene enkele onbezonnenheid van den onnadenkenden
jongeling zijne gezondheid voor immer geknakt; reeds
dikwijls werd eene enkele teug koud water na groote
verhitting de oorzaak van een' vroegen dood. Maar
daarentegen is ook geen leeftijd geschikter, om voor
het ligchaam door eene voorzigtige, geregelde en ver-
hardende behandeling den grondslag tot eene duurzame
gezondheid te leggen : want ook voor goede indrukken
heeft het ligchaam des jongelings eene bijzondere vat-
baarheid , het neemt ze gaarne op, en de schoonste ge-
volgen voor het latere leven vloeijen er uit voort.
Zoo heeft de opgeruimde en het leven genietende grijs-