Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
gevolg kaa de ziel door het ligchaam werken. Alwie
den tijd, waarin alleen het menschelijk ligchaam de
regte geschiktheid ter vorming cu ontwikkeling bezit,
verzuimd heeft, om hetzelve op eene verstandige wijze
te oefenen cn te sterken , die kan in latere jaren , wan-
neer de zenuwen en spieren reeds stijver en de lede-
maten onbuigzamer geworden zijn , menigerlei geschikt-
heid , welke hij zich in het tijdperk van het groeijen met
gemak had kunnen eigenmaken , zelfs met de grootste
inspanning en aanhoudende oefening niet meer verkrij-
gen. Denk maar eens aan de vlugheid en vaardigheid
in het klavierspelen ; zal deze wel ooit verkregen kun-
nen worden, wanneer men niet reeds in de vroege
jeugd begonnen is , vingers en oogen behoorlijk te oe-
fenen? Maar de tijd der jeugd schijnt ons ook daarom
belangrijk toe, omdat men in denzelven, door eene ver-
standige behandeling des ligchaams en door eene doel-
matige ontwikkeling van deszelfs krachten en aanleg,
den grond leggen kan voor eene duurzame, vaste ge-
zondheid. Welk een kostbare schat eene vaste ge-
zondheid zij , behoef ik u , waarde Zoon , zeker niet
vooraf te bewijzen: gij toch hebt reeds vroeg, door
naauwkeurig acht te geven op alles wat nw ligchaam
schadelijk zijn kon, getoond, dat gij grooten prijs stelt
op uwe gezondheid. Zoo is ook reeds de spreuk der
Ouden : »Orandum est, ut sit mens sana in corpore
sano," op eene verstandige zorg voor de gezondheid
des ligchaams van toepassing. Want hoe toch kan een