Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
zaaitijd , die lente des levens , is thans voor u aange-
broken: thans moet gij den akker van nweu geest met I
allerlei goed zaad bezaaijen, opdat het u eens zijne vruch--
ten aanbrenge; thans moet gij nw hart voorbereiden!
tot eenen planttuin voor elke deugd, opdat hare heer--
lijke bloemen eenmaal uw mannelijk voorhoofd mogen i
versieren; thans moet gij uw Jigchaam oefenen en ster- •
ken , opdat het een geschikt en deugdelijk werktuig
worde voor eene edele ziel. O, mogt ik toch zeer veel
indruk op u maken , terwijl ik over het gewigt der ■
schooljaren met u ga spreken!
Het gewigt van den tijd der jeugd of, zoo als men
met betrekking op den studerenden jongeling zeggen
kan , der schooljaren is echter vooral daarin gelegen ,
dat deze tijd geheel bijzonder door de natuur bestemd
is tot vorming van den geheelen aanleg en geschikt-
heid des menschen, zoo wel wat het ligchaam als wat
den geest betreft. Alzoo hangt van het wijze gebruik ,
dat wij van de jaren onzer jeugd maken, voor een
groot gedeelte ons toekomstig geluk, ons ligchamelijk
en geestelijk welzijn af. Hoe vele menschen zijn er
niet, in wier lateren leeftijd de waarheid dezer opmer-
king zoo duidelijk zigtbaar is, dat zij volstrekt geen
verder betoog behoeft. — Reeds voor onze ligchamelijke
vorming is de tijd der jeugd hoogst gewigtig; het ligchaam
is het werktuig der ziel; hoe hooger trap derhalve de
ontwikkeling van onze ligchamelijke krachten en aanleg
bereikt heeft, des te vrijer en met des te meer goed