Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page


j 1 I urn OU».
I ? >

BLADZ.
Eerste Brief. Inleiding. Het heimwee, .......... 1.
Tweede Brief. Gewigt der schooljaren met betrekking
tot de ontwikkeling van het ligchaam en het leggen van
den grond tot eene duurzame gezondheid,............ 11,
Derde Brief. Gewigt der schooljaren met betrekking
tot de ontwikkeling en oefening der zielskrachten. Mid-
delen , waardoor de school haar hoofddoel, de vorming
van den geest, zoekt te bereiken,.................... 30.
Vierde Brief. Hetzelfde onderwerp............... 48.
Vijfde Brief. Genoegens, die het schoolleven oplevert, 64.
Zesde Brief. Noodzakelijke vereischten ter bereiking
van het doel der school: 1. Roeping tot studeren, .... 78.
Zevende Brief. 2. Voortdurende hoogschatting der
geestontwikkeling en onwankelbare aehting voor de
zedewetten. Daarenboven over de ware weetgierigheid
en de zoogenaamde broodstudie,..................... 91.
Achtste Brief. 3. Aanhoudende werkzaamheid en
onafgebroken vlijt. a. Schoolvlijt. Voorbereiding voor
de leeruren. Daarenboven over het nimmer verzuimen
der school en het op behoorlijken tijd verschijnen in
dezelve,......................................... 103.