Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-244

beteekent alzoo zijne neigingen eene goede rigting te
geven , zijne grondbeginsels te zuiveren , te bevestigen,
te versterken ; zijne voornemens te louteren en onwan^^
kelbaar te volvoeren; niet alleen met het hoofd, maar
ook met het hart te toonen, dat men bestaat; zich je-
gens ouders , vrienden , leermeesters , medescholieren ,
bekenden eu vreemden behoorlijk te gedragen en zich
bevallige en beschaafde zeden, die ons bij Goi en
menschen beminnenswaardig maken, te verwerven.^
Leeren leven heet de uren vau den dag wel te verdee-
len ; orde te'stellen op zijne bezigheden en haar met
strenge naauwgezetheid steeds op*geruimd te handhaven;
aan de vermaken , aan den slaap , aan de traagheid niet
meer tijd in te ruimen dan hun toekomt; zich zelven
voorschriften te maken , waardoor men zijne zwakheden het
best overwint, namelijk zulke eigenaardige zwakheden,
welke niemand beter kent, dan wij zelven, welke ons
het moeijelijkst zijn te overwinnen , en welke onze eigen-
liefde zoo gaarne in bescherming neemt; zij mogen dan
bestaan waarin zij willen, hetzij neiging tot hoog-
moed , tot dwaze inbeelding van zich zelven , waar-
mede zoo vele jongelieden van onzen tijd behebt zijn ,
en diensvolgens tot geringschatting en verachting van
anderen ; hetzij neiging tot haat , tot toorn , tot nijd,
of tot moedeloosheid , tot bloohartigheid , vooral tot weel-
derigheid , tot wellust, tot traagheid , tot beuzelarij
met het andere geslacht. Door al deze neigingen , zoo-
dra zij de overhand krijgen , verliest, verbeuzelt, ont-