Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-243
steeds ijverig arbeiden , hij moet met lijf en ziel, door
denken , willen en handelen , niet alleen in scherts , maar
ook iu hoogen ernst, niet alleen tot genoegen , maar
ook tot heil van zich en anderen werkzaanl wezen;
die dit niet kan , die zich hierin niet vroegtijdig reeds
geoefend heeft, die heeft niet voor het leven geleerd.
O, wien beschuldigt ziju geweten bier niet? Hoeveel
leerden wij , dat wij wel hadden kunnen daarlaten,
I fta besteedden hiertoe eenen tijd, welken wij aan het
^ volstrekt noodzakelijke, omdat wij hier geen' lust in
y hadden, ontroofden ! Hoe veel verzuimden wij , wat het
leven toch noodzakelijk Vereischt, en door welks verwaar-
loozing wij naderhand bestendige stumpers en breeke-
beenen in de kunst des levens en in onze maatschappe-
lijke betrekkingen blijven zullen. — Eindelijk , daar het
leven niet enkel nieuwe kundigheden en denkbeelden ,
maar ook wil, aandrift en daden vereischt, en hierin
vooral het leven bestaat, zoo is de spreuk : »niet voor
de school, maar voor het leven te leeren ," vooral op
de vorming van het hart en het karakter van toepas-
sing. Wat zou het baten duizende kundigheden , en
geen' trek tot leven, tot een beschaafd en deugdzaam
leven , te hebben ? In onzen wil leven wij ; het hart
moet ons veroordeelen of vrijspreken , bemoedigen of
ternederslaan, beloonen of straffen ; niet alleen op ken-
nis , maar op karakter en neiging, op het menschelijk
hart, is de werkzaamheid en de waarde, het geluk of
het ongeluk van ons leven gegrondvest. Leeren leven
16 *