Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-242
ander. — Hierdoor wordt van ons leeren niet alken al
het onnutte , maar ook al het vreemde , alles wat
ons niet behoort, uitgesloten. Het is kinderachtig zich
met vreemde lappen eu vodden op te schikken , indien
men zich een geheel eigen kleed, dat aan ons lig-
chaam past , aanschaffen kan en moet. Het is zinneloos
zich zeiven de oogen uit te steken of ; tö verminken ,
om door eens anders bril te leeren ^en." Oefent veel-
eer en ontwikkelt al uwe ziels- en iigchaamskrachien
en wel in eene behoorlijke verhouding, in juiste even-
redigheid ; op deze wijze leert gij voor het leven. Hoe
dit geschiedt , dit moet ieder zijn eigen hart en de
raad van een' verstandigen meester, onder wiens leiding
hij zich vormt, zeggen. Alwie uit louter vlijt in de
school stomp wordt ; alwie zich kortziende , zwaarmoe-
dig , zwak en ziek studeert ; alwie de krachten zijner
ziel ontwikkelt, maar die van het ligchaam verwaar-
loost, even alsof hij enkel en alleen uil geest bestond; alwie
de eene zielskracht , bij voorbeeld de verbeelding of het
geheugen , ten koste van eene andere, het verstand of het
oordeel, oefent; alwie voor het hoofd studeert, zon-
der aan het hart te denken , terwijl een ander zich
steeds in verrukking baden wil , zonder zich met koel
overleg heldere begrippen te vormen ; alwie met alles
gekscheert, en eene ernstige inspanning als de pest
vliedt, deze allen leeren niet voor het leven : want in
het leven moet de geheele onverdeelde mensch, de
gezonde mensch met al zijne krachten en ledematen,