Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-240
leven van hoegenaamd geen nut zijn , door ; men strooi-
je, om deze vergelijking eens te gebruiken, slechts zulk
zaad uit, dat in den zomer des levens schoone bloesems
en rijke vruchten belooft, maar geene doode korrels, welke
de moeite van ze onder den grond te brengen niet
eens beloonen. Wel moge , vooral in vroegeren tijd , de
inrigting der scholen voor geleerden van dien aard ge-
weest zijn, dat er zoo wel veel overtolligs, al^.j^ok
eenzijdigs geleerd werd , hetgeen dikwijls zeer nadeelig :;,
op het volgend leven werkte; wij hebben toch ook
in onzen tijd nog reden genoeg , om ons te wachten , dat
wij niet enkel kaf en bolsters inoogsten. Het komt
hierbij niet zoo zeer op de keus der te leeren onder-
werpen aan , (immers deze zijn voor de latijnsche scholen
en gymnasiën door de wet zelve voorgeschreven en
zullen zeker wel overal dezelfde zijn ,) maar daarop , dat
men ieder onderwerp zoo leere behandelen, dat uit
hetzelve geest en kracht voor het latere leven geput worde.
Herder heeft eens over dit onderwerp eene voor-
treffelijke redevoering voor de leerlingen van een
duitsch gymnasium gehouden ; ik wil er u eenige denk-
beelden uit mededeelen, die ook door de nederlandsche
jeugd wel ter harte mogen worden genomen : »Wat
wil het zeggen , voor het leven leeren ? Klaarblijkelijk
wat nuttig voor het leven is , wat aangewend kan wor-
den , waardoor wij beter leeren leven. Daar nu het
leven zoo vele en verschillende behoeften heeft , daar
de kunsten en oefeningen wel talrijk , maar seker niet