Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-237
ander , en het is de pligt van den vlijtigen jongeling, den-
genen te kiezen , die hem, als het best en spoedigst tot het
doel geleidende, door zijn' onderwijzer wordt aangewezen.
Hoe natuurlijk ook alles, wat ik tot nu toe gezegd
heb, moge schijnen , en hoe gaarne men de overtuiging
voeden moge, dat men bij de keuze van den weg, die
ons in het heiligdom eener wetenschap voeren zal, niet
zoo ligt kan mistasten , zoo wordt er toch in vele ge-
vallen groote omzigtigheid en langdurige ondervinding
vereischt, om hierin niet verkeerd fe handelen Wel
mag, wat de volgorde der aan te leeren wetenschap-
pen betreft, de studerende jongeling zich onvoorwaar-
delijk op de instellingen van elke goede school verlaten,
want in de verordeningen van zulk eene inrigting is
in de meeste gevallen alles vereenigd , wat wijs overleg
en veelzijdige ondervinding voor het doelmatigste houden,
en het is in dit opzigt de pligt van een' goed scholier ,
zich maar stipt te gedragen naar hetgeen de school
hem voorschrijft; wat evenwel de bijzondere handel-
wijze bij het aanleeren der afzonderlijke wetenscha])pen
betreft, men heeft in onze dagen zoo veel verschillende
wegen gebaand en den scholieren zulk eene menigte der
meest verscheidene hulpmiddelen aangeboden , dat het
over het algemeen noodzakelijk schijnt, om de voor-
waartsstrevende vlijt van den eerstbeginnende niet zon-
der een' teregtbrcngenden handwijzer te laten.
Deze opmerking brengt mij op het tweede punt, dat
ik tot eene verstandige wijze van studeren reken , name-