Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-236
Geen wetenschappelijk gevormd man kan de spraakkunst
ontberen ; geen studerend jongeling mag daarom moeite
en tijd ontzien , om de spraakkunst grondig te leeren.
Hoor, wat ook hieromtrent Herder in zijn' Sophron
zegt: iiÉene spraakkunst moet de mensch leeren , want
zij is philosophie der taal, en de taal is immers de
omvang aller menschelijke begrippen; hoe volmaakter
derhalve de taal is , waarvan wij de spraakkunst, dat is
eene logica en philosophie der menschelijke rede, leeren,
des te beter leert men haar ea verkrijgt in dezelve
een voorbeeld van orde , naauwkeurigheid en juistheid
van begrippen voor alle andere wetenschappen, talen
en kunsten van nut. Iemand , die in zijn leven geene
spraakkunst geleerd heeft, leert in zijn leven niet
naauwkeurig, teu minste niet met eene zekere grondig-
heid , spreken en schrijven : hij dwaalt in het onzekere
rond en heeft geen' leiddraad in den grooten doolhof der
talen en woorden." — Wat nu de studie der spraakkunst
zelf betreft, zoo zou ieder gewis zeer verkeerd han-
delen , die zich eerst in de bijzonderheden van een uit-
gebreid spraakkunstig werk verdiepen wilde , zonder
zich vooraf met het algemeene , met de hoofdregelen van
de taalkunde in het algemeen, bekend gemaakt te heb-
ben. Eerst moet de regel begrepen en gekend worden ,
voordat men tot het leeren der uitzonderingen kan over-
gaan. Ook bij het beoefenen van het algemeene der
taalkunde kan men verschillende wegen inslaan ; even-
wel is de een gewooulijk geschikter en korter dan de