Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-235
vreemdeling blijven mag, daar zij de elementen van
alle wetenschappelijke kennis in zich bevatten, — en
in bijzondere of faculteit-wetenschappen. Zonder kennis
der eersten kan men zich geene gelukkige beoefening
der laatsten voorstellen. Hoe schoon drukt Herder in
dit opzigt zijn gevoelen over de waarde der school-we-
tenschappen uit, wanneer hij zegt: »Uit hetgeen wij als
menschen weten en als jongelingen geleerd hebben,
vloeit onze schoonste ontwikkeling en bruikbaarheid voor
ons zeiven voort, zonder angstvolle bezorgdheid wat de
staat van ons maken zal. Is het mes eenmaal gescherpt,
zoo kan men er alles mede snijden. Scherpt en polijst uw
verstand , waarmede en waartoe gij wilt; genoeg, dat
het gescherpt en gepolijst is." — Even als nu eene na-
tuurlijke trapsgewijze opvolging vordert , dat men eerst
de algemeene of school-wetenschappen beoefent, voordat
men tot de faculteit-wetenschappen overga , zoo moet men
ook bij het beoefenen van iedere afzonderlijke welen-
schap eerst op het eenvoudige en algemeene zijne aan-
dacht vestigen , voordat men zich tot het zamengestelde
en bijzondere wende. Dit is de orde, welke alleen
wezenlijk voordeel verschaft. Laat mij u het gezegde
eens, met de spraakkunst bij voorbeeld, ophelderen. De
spraakkunst behoort, zoo als gij weet, tot de algemee-
ne of school-wetenschappen , om niet te zeggèn, dat
zij de meest algemeene wetenschap is, zonder welke
men zich geene andere kan eigen maken. Zij moet
daarom het eerst, en vóór alle anderen , geleerd worden.