Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-233
scholier heb ik gemeend wat breedvoerig te moeten han-
delen , omdat, waar deze eigenschappen ontbreken, in
het leven over het algemeen , en in de school in het
bijzonder, aan geene vorderingen in het goede te den-
ken valt. Nogtans zijn de bovengenoemde voorwaarden
niet de eenigen , die men te vervullen heeft, om het
doel der school te bereiken , al zijn zij ook als de
voornaamsten te beschouwen. Want zelfs bij ontwij-
felbare roeping tot studeren, bij ware hoogschatting
der geestontwikkeling en bij lofwaardige vlijt , worden
toch nu en dan, vooral door eerstbeginnenden, in de be-
handeling hunner studiën grove misstappen begaan : het
ontbreekt hun niet zelden (om mij zoo eens uit te druk-
ken) aan de regte wijsheid in het leeren ; zij nemen
niet altijd de natuurlijke volgorde bij hun streven naar
kennis en wetenschap in acht, en veroorzaken zich zelve
daardoor onnoodige moeijeiijkhedeu en meer andere
zwarigheden. Hoe meer het nu gebeurt, dat juist de
geschikte en vlijtige jongeling, door eene zekere leer-
gierigheid gedreven , op deze wijze zonder het te weten
een dwaalspoor inslaat, des te noodzakelijker schijnt
het mij toe , nog wat breedvoerig met u te spreken over
hetgeen ik met verstand studeren noem. Hiertoe breng
ik vooral drie punten : vooreerst, dat men bij zijne
studiën eene natuurlijke trapsgewijze volgorde in acht
neme ; vervolgens , dat men bij het aanleeren van iedere
afzonderlijke wetenschap eene goede methode bezige;
eindelijk, dat men, volgens het oude spreekwoord : non