Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-232
wetenschap en oefening eerder toe- dan afnemen zal.
Gij begrijpt, mijn Zoon , dat ook hierin evenwel met
mate moet worden te werk gegaan , en dat het oude
spreekwoord: omne niinium nocet, ook hier van
toepassing is.
Zoo heb ik u dan mijne denkbeelden over de midde-
len ter bevordering der regte werkzaamheid medegedeeld.
Derzelver trouwe behartiging zal u, tot groote vreugde
uwer ouders , duizendvoudige voordeden aanbrengen.
Vaarwel!
zestiende brief.
Ik heb thans , waarde Zoon , reeds over menig ver-
eischte ter bereiking van het doel der school met u ge-
sproken. Gij zijt door deze mijne mededeelingen er
gewis van overtuigd geworden, dat slechts zij , die
ware roeping tot studeren hebben , die aan eene
juiste waardering der geestontwikkeling eena onwankel-
bare achting voor de zedewetten paren , die eindelijk
met volhardenden ijver en onafgebroken vlijt zich op
de beschaving en vorming van hunnen geest toeleggen,
iu staat zijn al datgene te vervullen , wat de school met
regt en billijkheid van eiken kweekeling vorderen kan.
Vooral over de vlijt en werkzaamheid van een' goed