Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-231
humeur vau zich weren, wanneer zij hem, volgens
zijn inzien , ter ongelegener tijd in zijn werk komen
storen en hem tot eene onschuldige uitspanning uitnoo-
digeu. Dat de eens vastgestelde orde niet dagelijks ver-
stoord mag worden, indien men spoedig en zeker in
wetenschappelijke kennis vorderen wil , dit ziet ieder
in , maar even zoo zeer zal men , op grond van de aan-
gevoerde en nog andere redenen , een al te eigenzinnig
vasthouden aan zijne eigene wijze van leven en werken
moeten afkeuren. Om deZe verkeerdheid te vermijden,
raad ik u aan somtijds gedurende geheele dagen de gewone
orde van werken te laten varen , zelfs indien Let ook
noodzakelijk mogt worden , om de daarop volgende da-
gen met des te meer inspanning te moeten werken.
Het familieleven geeft zulke tusschenpoozingen dikwijls
als vau zelf aan de hand , en een goed en oppassend
scholier mag er gerust gcLruik van maken. Nu eens is
Let de verjaardag van den Leminden vader , dan eens
van de goede moeder of van eenig ander lid van den
Luisselijken kring. Op die dagen mag men vrij van den
anders gewonen regel van werken afwijken en deel nemen
aan de vermaken , die zulk een familiefeest opleveren.
Ook voor hen , die , zoo als gij, eene vreemde school
bezoeken en den ouderlijken drempel niet kunnen betre-
den , zal er gelegenheid wezen hunne studiën somtijds
op eene aangemane wijze te kunnen verpoozen. De
onderwijzer zal dit aan vlijtige en getrouwe ,scholieren
niet weigeren , overtuigd dat hierdoor huqne liefde tot