Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-230
en opstellen j terwijl ook in ons vaderland de werken
van een' Hugo de Groot, een' Vossius, een' van
Kampen en van zoo menig' ander geleerde ons een spre-
kend bewijs opleveren , wat standvastige vlijt en orde
kunnen tot stand brengen. Neem u, waarde Zoon,
zulke mannen tot voorbeeld ; ga been en doe insgelijks!
Maar e'e'n' dwaalweg moet gij , bij bet getrouw opvol-
gen van den eenmaal aangenomen levensregel en de
bepaalde orde in uwe bezigheden , nog trachten te ver-
mijden. Gij vindt denzelven aangeduid in de woorden
van Lublink de Jonge : »vreest niet, dat deze stipte
bepaling u te veel zal kluisteren , dat uw leven dus in
eene knellende slavernij zal verkeeren." Hiermede geeft
bij te kennen , dat men niet dermate aan de bepaalde orde
van werken moet vasthouden en er zich aan verslaven ,
dat men niet in staat is er van af te wijken , wanneer
de omstandigheden het vorderen. Aiwie namelijk tot
zulk eene pedanterie vervallen is, dat het hem slechts
met de grootste opofferingen mogelijk wordt, van zijn
arbeidsplan af te wijken , die wordt een slaaf van zijne
zucht tot werkzaamheid , haalt zich daardoor menig on-
heil op den hals en vervalt in verkeerdheden van ver-
schillenden aard. Men zie slechts , met welk eene onrust
hij in tijd van ziekte te kampen heeft, daar hij zicb
niet weerhouden kan van steeds te klagen over zijne
bezigheden, die moeten liggen blijven , en aldus den
toestand van zijn ligchaam niet zelden verergert. Eveneens
zal hij zijne vrienden door zijn knorrig en verdrietelijk