Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-229
bepautde orde gewend heeft, en zoo gelukkig is , slechts
zelden door uiterlijke hinderpalen in zijn plan gestoord te
worden, hem worden sterke inspanningen van den geest
gemakkelijk , hem is orde en regel zoo zeer tot behoefte
geworden, dat hij niet dan met weerzin er van afwijkt.
Even als koning Alfred van Engeland, die, zoo als
bekend is , den dag in drie gelijke deelen verdeelde en
een deel tot slapen , eten en beweging , het ander tot
staatsbezigheden en het derde tot de studie bestemd had,
terwijl hij van deze orde bijna nimmer afging, zoo zal
ook hij voor elke bezigheid haren vasten tijd hebben
en daardoor zijne werkzaamheid tot eene verbazende
hoogte kunnen opvoeren. Slechts door zulk eene stand-
vastigheid en volharding werd het die groote helden
der wetenschap bij de oudheid mogelijk , zulke uitge-
breide werken , niet zelden in betrekkelijk zeer korten
tijd, te leveren , en hun geheel leven tot een heerlijk
beeld der schoonste werkzaamheid te vormen. Alle
de werken van Aristoteles besloegen zeker eene
ruimte van een half millioen regels; hoe veel Plinius
de Oude geschreven heeft, blijkt uit den bekenden brief
van zijn' neef(*). Ook de nieuwe tijd is niet arm aan
voorbeelden , hoe ver men het door standvastige volhar-
ding in het regte gebruik van den tijd brengen kan.
Zoo schreef, bijvoorbeeld, de groote mathematicus Leo-
nard Euler l-l deelen in octavo en 31 in quarto,
en daarenboven nog 681 afzonderlijke verhandelingen
(*} C. F 1 i n i i, Epist. V Lihn Hf.