Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-228
goeden overslag maken van den geheelen omvang van
uw werk , naar uwen tijd en uwen stand, uwe be-
trekkingen en uwe krachten berekend; herziet en ver-
schikt dien , naar gelang er iets in deze afwisselt;
gewent u aan de bepaalde orde u gestreng vast te hou-
den , en verlevendigt dezelve , eiken dag en bij ieder
nieuw tijdperk, voor uwen geest; dan kan voor u geen
last te zwaar , geen werk te moeijelijk vallen." Even
zoo waar en treffend zijn de volgende woorden van
Lublink de Jonge: »Het betaamt ons als redelijke
schepselen, ook in de orde, voor zoo ver het onze
zwakke natuur veroorlooft, der Godheid gelijkvormig
te worden. Eene dubbele drangreden, moet ons dezen
pligt aangenaam en bebagelijk maken. Eerst: door deze
navolging veredelen wij ons zeiven, verheffen wij ons
wezen ; want wat kan uit zijn eigen aard edeler en ver-
hevener zijn , dan de hoogste volmaaktheid na te stre-
ven ? Ten tweede : indien het waar is, gelijk schrandere
vernuften met vertrouwen verondersteld hebben , dat al
de bijzondere eigenschappen van het aanbiddelijk opper-
wezen , voornamelijk in dit e'e'ne punt : liefde tot de
orde, zamenvloeijen; hoe gerustelijk kunnen wij dan
bij het navolgen der Godheid , ook ten dezen opzigte
ons van haar genadig welbehagen verzekeren ! En wat
moet ons meer ter harte gaan ? Wat is voor ons van
grooter aanbelang? Wat strekt ons tot een veiliger
waarborg van ons wezenlijk geluk in tijd en eeuwigheid?"
Alwie zich eeiu standvastig aan het opvolgen eener