Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-227
Als een derde middel, om de regte werkzaamheid te
bevorderen , beveel ik u nog aan , om standvastig de
eens bepaalde orde in acht te nemen. Orde en regel is
eene schoone zaak in het leven , en deze moet den stu-
derenden jongeling des te meer op het hart worden
gedrukt, hoe minder hij zonder haar ooit zijn doel vol-
komen bereiken zal. Wee den scholier, die heden op
deze, morgen op gene wijze studeert! Wee hem,
wanneer hij zich dagelijks voorneemt zijne bezigheden
beter te regelen, meer bij datgene te vertoeven, wat
hoofdzaak is , zich meer van den zoeten slaap te ont-
houden , en toch eiken dag zich beklagen moet deze
goede voornemens niet volbragt te hebben ! Even als
elke deugd door oefening verkregen wordt, zoo is het
ook hiermede gelegen. Gewen u slechts eene maand
lang eiken morgen op een bepaald uur uw bed te
verlaten , eiken dag vaste bezigheden te verrigten ; eu
mogt dan het in acht nemen dezer orde u ook al in den
beginne groote inspaaning en moeite kosten ; mogt nu
juist in het uur, dat voor een' zekeren arbeid bestemd
is, een andere u ook al veel aangenamer en uitlokkender
voorkomen en uwe zwakheid vleijen , na eenige dagen
zal u het niet-afwijken van de vastgestelde orde reeds
gemakkelijker worden , en aan bet einde der maand
zult gij u hartelijk verbeugen , dat uw vaste wil in
dezen strijd de zege behaald heeft. Messchaert zegt:
»Maakt u dan, mijne jonge vrienden! de waarneming
van zulk eene orde tot eene hoofdwet: leert vroeg een
15*