Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-226
merkt worden. Immers het in het net schrijven van
de op school nageziene vertalingen , themata of andere
stijloefeningen, het maken van geschiedkundige ta-
bellen en soortgelijke bezigheden meer vorderen toch
geenszins eene groote inspanning van den geest. Ook is
het doelmatig , om deze bezigheden , vooral het in het net
schrijven, zoo veel mogelijk terstond na bet eindigen
der schooluren te verrigten , omdat men zich dan nog
niet tot nieuwe geestinspanning geroepen voelt en de
voordragt van den onderwijzer ons nog versch in het
geheugen ligt , waardoor het overschrijven in het net des
te beter gelukken zal. Eindelijk zal in eene goede
arbeidstabel ook de kleinste tijdsafdeeling doelmatig
worden opgenomen. Van welk eene waarde zulke kor-
te oogenblikken voor de ware vlijt zijn , heb ik reeds
boven aangetoond. Hier zij nog de opmerking bijge-
voegd , dat men voor dezelven zulke kleine bezigheden
bestemme, die er geheel in kunnen worden afgedaan.
In het algemeen is het raadzaam, den tijd voor iedere
bezigheid in zulk eeu arbeidsplan wat ruim te nemen ,
opdat het niet gebeure , dat men bij het een of ander
werk met den daarvoor bepaalden tijd niet uitkomt.
Want niets verschaft ons bij het werken naar zulk
een plan meer kalmte en tevredenheid, niets is geschik-
ter , om onzen lieren moed bij ons pogen te sterken
en ons tot nieuwe inspanning op te wekken, dan te
bemerken, dat ons werk vooruitgaat en dal wij in den
bepaalden tijd tot het voorgestelde doel gekomen zijn. —
I)och genoeg van de arbeidstabellen.