Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-225
iets dat niet altijd gelukt. Niet zelden kan men
Let zonder veel moeite aan een werk zien, dat Let niet
uno tenore, dat is in eenen adem, is afgewerkt.
De innerlijke zamenhang en de levendigLeid der voor-
stelling lijden dikwijls onder zulk een LerLaald afbre-
ken van den loop zijner gedachten. Ik raad u der-
halve , bij het ontwerpen van arbeidstabellen voor län-
geren arbeid zulken tijd te bepalen , die het gedoogt,
aan dezelfde bezigheid verscheiden uren achtereen te
wijden , zoo als , bij voorbeeld , de vrije woensdag- en
zaturdag-namiddagen , den zondag, voor zoo ver het
bezoeken der godsdienstoefeningen dit toelaat , enz.
Over het algemeen is het echter zeer verkeerd om den
laatstgenoemden dag, welks bestemming eene geheel
andere is , met te veel vaste bezigheden te beladen :
beter dunkt het mij , om altijd eenige uren op denzel-
ven voor onbepaalde bezigheden open te houden, op-
dat , indien misschien Let een of ander werk in de
week is blijven liggen , men het des zondags zal kun-
nen inLaien.
Vervolgens moet men bij Let vervaardigen eener ar-
beidstabel op eene behoorlijke afwisseling van moeije-
lijke en gemakkelijke bezigheden acht geven. Doet men
dit, dan kan Let gemakkelijkere als eene verpoozing
beschouwd worden, en men kan hierna nieuw gesterkt
weder tot Let moeijelijkere overgaan. Er doen zich
voor den ijverigen scLolier vele bezigLeden op , die , met
betrekking tot anderen , als verpoozing kunnen aange-
15