Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-224
u over eene doelmatige bekorting van den slaap gezegd
Leb, dan zult gij ondervinden, dat de morgenstond
Liertoe de beste gelegenheid aanbiedt. vAurora
musis amica." Hierin komt het gevoelen van alle
verstandigen overeen, dat de morgenuren voor eene
stille werkzaamheid van den geest het geschiktste zijn.
Denk slechts aan de bekoorlijke liefelijkheid van een'
schoonen zomermorgen ; ofschoon ook de vroege morgen in
den winter, wanneer men op zijne warme kamer in
vrede zitten kan , een eigenaardig genoegen verschaft.
Bestem deze uren in uw arbeidsplan voor dat werk ,
hetwelk u het meest ter harte gaat: het licht van den
aanbrekenden dag zal ook uwen geest verhelderen, en
de nieuwgesterkte jeugdige kracht zal u zelfs moei-
jelijkere zaken gemakkelijk maken. Maar verzuim hier-
bij nimmer de opmerking, die ik u aan het slot van
mijn' achtsten brief mededeelde : ga eerst langzamerhand
tot grootere inspanning vorderende bezigheden over. —
Een andere regel is, dat men zijne bezigheden niet te zeer
versnippere. Het is namelijk ondoelmatig, om, bijvoor-
beeld , voor een werk, dat ons twee uren lang bezig houdt,
twee afzonderlijke , door een tusschenwerk gescheiden,
uren te bestemmen ; eveneens om voor een werk van
vier uren, gesteld dat het niet te veel inspanning vordert,
op vier verschillende dagen telkens een uur te bepalen ;
zulk eene handelwijze is daarom ondoelmatig , omdat
men , zoo dikwijls een werk afgebroken wordt, genood-
zaakt is, zich weder op de vorige hoogte te plaatsen ,