Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-223
van vele groote mannen, die, door op deze wijze te
werken , hunne werkzaamheid eenen ongeloofelijken trap
deden bereiken , voor ons hebben. Reeds de oude
dichter Hesiodus zeide: »Het beste voor den ster-
veling is orde, bet schadelijkste wanorde." Frank-
lin, de groote Amerikaan, hechtte eene bijzondere
waarde aan arbeidstabellen. Want, behalve dat men ,
volgens een vast plan werkende, zeker is, den be-
paalden tijd aan zijne studiën gewijd en de noodzake-
lijkste bezigheden verrigt te hebben, eu alzoo des
avonds met rust en tevredenheid op het volbragte werk
van den dag kan terugzien, brengt ook het werken
naar een vast plan en de daaruit voortvloeijende gelijk-
matigheid zeer veel toe tot het maken van vorderin-
gen in kennis en wetenschap ; vooral ook, omdat wij
hierdoor in vele gevallen dadelijk daar kunnen voort-
varen , waar wij zijn staan gebleven , terwijl integendeel
langere tusschenpoozingen dikwijls veel tijd vorderen,
om weder op de vorige hoogte te komen. Gij kunt
er u derhalve , waarde Zoon , gerust op verlaten , dat
een vast plan van werken uwe werkzaamheid niet
alleen bevorderen en verligten, maar ook nuttiger en
heilzamer maken zal. Maar zal het ons deze voordee-
len verschaffen, dan moet hetzelve met overleg en met
inachtneming van elks bijzondere behoeften ontworpen
worden. Ik zal u thans eenige regelen mededeelen, die
bij het opmaken van zulk een plan dienen in het oog
gehouden te worden. Indien gij ter harte neemt, wat ik