Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-222
ook deze tijd voor den arbeid bestemd toenemen , en
een volwassen mensch kan zonder nadeel dagelijks
veertien uren en meer werkzaam zijn. De genoemde
tijd zal voor den knaap, indien hij er .spaarzaam mede
omgaat, tot het verrigten zijner bezigheden toereikende
zijn ; terwijl eene langere dagelijksche inspanning voor
zijne ligchaams-ontwikkeling nadeelig zou worden. En
wanneer hij zich , hetgeen ik hem ernstig en dringend
aanbeveel, aan het vroeg opstaan gewent, dan zal hij ,
vooral bij schoone zomeravonden , nog altijd eenigen
tijd overhouden, om de vrije lucht te genieten ; ter-
wijl bet in den winter raadzaam is liever eenige uren
van den middag hiertoe te nemen, en des avonds zijne
Lezigheden te verrigten.
Men zal zich aan het in acht nemen van den regel, om
dagelijks een Lepaald aantal uren te werken , gemak-
kelijker kunnen gewennen , door het bovengenoemde
tweede middel ter bevordering der ware werkzaamheid
getrouw te behartigen; dit bestaat hierin, dat men
zijne bezigheden juist regcle en doelmatig verdeelc.
Dit zal men het best kunnen doen, door zoogenaamde
tabellen of plannen van arbeid te vervaardigen. Moge
ook al zekere soort van lieden, zoogenaamde groot-
geesten , de loffelijke gewoonte , om volgens eene tabel
te werken , voor kleingeestig en pedant verklaren , en
haar tot een voorwerp van hunnen spotlust maken;
het groote nut, dat er uil voortvloeit, leert ons zulke
spotternij gering achten , vooial daar wij het voorbeeld