Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-221
in Let geheel geen begin gemaakt. WacLt u toch met
allen ernst voor deze ongelukkige gewoonte , want
werkelijk is het in de meeste gevallen slechts gewoonte.
BeLartig liever de waarLeid van het gezegde van den
romeinschen geschiedschrijver Sallustius: v Nam et
prins quam incipias consulto, et ubi consu-
lueris mature/oc<o opus est." Gij zult dan nooit
in het geval komen om u over uren te ergeren , die
in doffe stompheid nutteloos werden doorgebragt, en
uwe bezigheden zullen u gemakkelijk en spoedig van
de hand gaan.
Hier ontstaat de vraag, hoe vele uren moet de stu-
derende knaap dagelijks aan zijn' arLeid wijden? Een
vast bepaald , voor alle gevallen voldoend antwoord zou
hier moeijelijk te geven zijn; want Let Langt, om maar
iets te noemen , zeer veel van den aard van Let werk
en van de mate van geestkracLt af, of ik längeren of
korteren tijd werken kan. Even zoo Leeft ook Let jaar-
getijde dikwijls eenigen invloed op onze werkzaamLeid;
de kracLtgevende koude van den winter veroorlooft
langere en grootere inspanning, dan de verslappende
hitte van den zomer. Zonder evenwel die helden in
werkzaamheid en vlijt, waarvan ik u eenige voorbeel-
den mededeelde, tot rigtsnoer te willen nemen, kan
men toch met grond als regel aannemen , dat een ge-
zonde en sterke knaap dagelijks niet minder dan tien,
en niet meer dan twaalf uren aan zijne bezigheden be-
hoort te besteden. Met het toenemen der jaren moet