Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-220
onder gastmalen brieven aan zijne vrienden te schrij-
ven ; Augustus liet zich baard en haar ter zelfder
tijd door verscheidene bedienden in orde brengen en
hield zich intusschen met lezen en schrijven bezig.
Om u ook een voorbeeld van lateren tijd te geven:
Rein hard, die beroemde duitsche kanselredenaar , was
gewoon zijne preken onder het aankieeden van buiten
te leeren, en onze groote van der Palm heeft vele
zijner uitstekende schriften aan de theetafel , omringd
door zijne familie, geschreven. Maar het wekt ook
onze verbazing, wanneer wij nagaan, hoe veel deze
en andere mannen , die met den tijd spaarzaam wisten
om te gaan, geleverd hebben. Calvijn, de groote
hervormer , preekte eiken dag en hield nog daarenbo-
ven vijf collegies. Muratori schreef 41 boekdeelen
in folio en 30 in quarto. Hoe klein en onbeduideud
schijnt bij zulk eene vlijt onze gewone werkzaamheid 1
Door niets maakt men zich aan een grooter misbruik
van den tijd schuldig, dan door zich te gewennen ,
om zoo menig nuttig uur in doffe stompheid te ver-
suffen , zonder de minste werkzaamheid van ligchaam
of geest. Er zijn menschen, die, indien het willen
arbeiden reeds wezenlijke arbeid ware , zeer veel doen
zouden ; maar die , uit vrees om te beginnen , of uit
bezorgdheid van verkeerd te zullen beginnen, maar
liever in het geheel niets aanvangen. Zoo dralen zij
van uur tot uur, van dag tot dag, en hebben, als
anderen datzelfde werk reeds lang verrigt hebben , nog