Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-219
brengen , kan men zich op eene kleine taak voorberei-
den j of eenige regelen der spraakkunst doorloopen ,
woorden van buiten leeren , aangehaalde plaatsen bij
de opgegeven schrijvers naslaan cn dergelijke kleine
bezigheden raeer , die evenwel onze vorderingen in de
wetenschappen zeer zullen doen toenemen. Op deze
wijze zal men het weldra zoo ver brengen, dat er
zoo weinig tijd mogelijk voor de studie verloren ga.
En men zou niet gelooven , hoe veel men door zulk
eene prijzenswaardige spaarzaamheid over het algemeen
aan tijd wint. Alwie dagelijks maar een half uur
wint , werkt in eene week reeds B uren, in een
jaar IS dagen meer dan anderen , de dag op 12 uren
werken gerekend. — Ja , wie regt karig met den tijd
is, — in dezen zin schijnt gierigheid prijzenswaardig ,—
die pleegt voor de vorming van zijnen geest of voor
zijne betrekking in de maatschappij , zelfs in zulke
oogenblikken, die eigenlijk tot verpoozing bestemd
of aan de zorg voor het ligchaam moeten gewijd zijn ,
werkzaam te wezen. Hij leert in denzelfden lijd op
verschillende wijze bezig te zijn. Julius Caesar was
gewoon , terwijl hij de schouwspelen bijwoonde , brie-
ven en verzoekschriften te beantwoorden ; bij vele
Romeinen was het de gewoonte zich onder het baden en
aan tafel te laten voorlezen; Marcus Porei us Cato
was , gelijk Cicero ons verhaalt , dikwijls in de
raadsvergadering, terwijl de overige senatoren zich ver-
zamelden, bezig met lezen; Cicero zelf was gewoon