Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-218
dit avondstudereu met eene zoete , weeke vrucht vergele-
ken , die heerlijk smaakt, maar bij overvloedig genot
walging en nog ergere gevolgeu medebrengt. Derhal-
ve : vroeg op en 's avonds vroeg ter rust, dit zij niet
alleen voor u, maar voor elk studerend jongeling een
vaste levensregel. Vóór eenige dagen is mij juist een
boekje , dat, over dit zelfde onderwerp handelende ,
onder den titel: «Sta vroeg op ," te Utrecht is uitgege-
ven , ter hand gekomen. Allen, die zich waarlijk aan
het vroeg opstaan willen gewennen , en al het nut dat
er uit voortvloeit meer uitvoerig, dan ik het hier schet-
sen kan , willen bijeengevat zien , raad ik ten sterkste
aan zich dit boekje aan te schaffen en het niet slechts
te lezen, maar het gelezene ook in toejpassing te bren-
gen ; zij zullen zich de weinige hiervoor uitgegevene
stuivers niet beklagen. Gij , waarde Zoon ! ga met u
zeiven te rade en doe wat gij zult behooren!
Even als door eene doelmatige beperking van den
slaap , zoo toont men ook door de gewoonte om zelfs
de geringste oogenblikken niet ongebruikt te laten voor-
bijgaan , dat men de waarde van den tijd regt weet
te schatten. Er zijn zoo vele kleine bezigheden , ook
zelfs met betrekking tot de schoolvlijt , om welke af te
doen de ware werkzaamheid zulke oogenblikken weet te
kiezen , die de minder werkzame jongeling door niets-
doen pleegt te verspillen. Bij voorbeeld, men heeft
nog een kwartier over vóór den schooltijd, vóór den
maaltijd , enz. In plaats van dit in ledigheid door te