Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
tweede brief.
Toeu wij onlangs, in den namiddag van een' sclioo-
uen lentedag, op uw lievelingsplekje in het prieeltje aan
het voetpad naar W. bijeenzaten en de weer ontwa-
kende natuur ons vervrolijkte , werden wij op eene on-
aangename wijze uit onze opgeruimde stemming gebragt
door de tusschenkomst van een jong mensch , wiens
door droefheid vaneengescheurd gemoed, hetwelk
zoo geheel en al tegen de kalme rust van het onze
afstak, een' diepen indruk op ons maakte. Reeds het
uiterlijk van dezen man wekte ons medelijden op : hij
verkreeg echter nog meer aanspraak op onze deelne-
ming , toen wij uit zijnen mond vernamen , dat hij
hel voornemen had zich naar Amerika te begeven, omdat
hij in zijn vaderland volstrekt geen uitzigl op eenige
betrekking had. «Mijne ouders," dus verhaalde hij,
»waren er van mijne kindschheid af steeds op bedacht
geweest, mij eene goede opvoeding te geven en mij
de gelegenheid te verschalTen nuttige kundigheden op
te doen. Zij lieten mij op mijn veertiende jaar naar'
een Gymnasium gaan, waar ik mij tot de akademische
lessen zou voorbereiden ; vier jaren later begaf ik mij
naar de hoogeschool, om mij op de studie der reg-
ten toe te leggen. Ach, wel heb ik op school en