Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-217
door de natuur gegeven niet. Een tweede slaap is een
postscrijifuin , lietwelk voor een' man niet past. Mid-
dagslapen is een brandend licht bij dag," zegt zeker
geestig schrijver. Nog veel verderfelijker dan het wak-
ker liggen in den morgen , is het nachtwaken. Ik heb
jongelingen gekend , die gewoonlijk tot na middernacht
bleven werken , en zelfs , om goed wakker te blijven ,
tot sterke kolfij of andere kunstmatige middelen hunne
toevlugt namen. Maar behalve dat zij zich den volgen-
den morgen overspannen gevoelden, en daarom het bed
eerst verlieten , als anderen reeds verscheidene uren aan
het werk waren geweest, openbaarden zich binnen kor-
ten tijd de treurige gevolgen van hun nachtbraken. Zij
werden ziek niet alleen naar ligchaam , maar ook hunne
ziel werd ziekelijk , en indien zij niet nog tijdig genoeg
eene verandering in hunne levenswijze gemaakt hadden,
zouden zij in hun volgend leven eene prooi van de
hevigste zwaarmoedigheid (hypochondrie) geworden ziju ;
ja , sommigen moesten hun nachtbraken met een' vroegen
dood boeten. Het is waar, veel uitlokkeuds heeft het, om
in de stilte van den nacht , vooral in den winter, op zijne
warme kamer te zitteu studeren. En daar des avonds ,
na de inspanningen van den dag, de zinnelijke indruk-
ken zwakker plegen te zijn , is de geest dikwijls in
de late avonduren beter gestemd tot werken, en het
denken gaat gemakkelijker dan bij dag; maar laat u
door deze opmerking niet verleiden , om op die wijze
uwen lust tot studeren te bevredigen. Te regt wordt