Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-216
de Lij beurten Om den andereu nacbt; van onzen beroem-
den vaderlandschen godgeleerde Venema wordt beSnelfdc
verhaald; Winkelmann studeerde tot na raiddernacbt,
ging dan zelfs in de koude winternachten niet naar
bed , maar sliep in een' leuningstoel in een' pels gewik-
keld tot 4 uur, om dadelijk weder te kunnenvoortstu-
deren ; Griesbach sliep slechts vijf tot zes uren;
Frederik de Groote en Napoleon hadden nog minder
tijd tot slapen noodig; evenwel zijn zulke uitzonderin-
gen op de wetten der natuur, welke men buitendien
slechts bij mannen van grootere geestkracht aantreft, geens-
zins ter navolging aan te bevelen , en zullen voorzeker
bij die menschen ook niet zonder nadeeligen invloed
op hunne gezondheid gebleven zijn. De door de natuur
voor den slaap bestemde tijd is de nacht; daaruit volgt
de levensregel , dat men den slaap door de gewoonte van
vroeg op te staan zoeke te bekorten , maar niet, door
tot diep in den nacht voort te werken , al zoekt
men den daardoor verloren slaap in den morgenstond
ook weer in te halen. »Zij," zegt Vosmaer, »die
*s nachts lichtmissen of studeren , wanen hunne schade
in den vroegen morgen weder in te halen. Zij bedrie-
gen zich." Ook is het niet raadzaam , na het ontwa-
ken , nog eerst eenigen tijd in het bed wakker te
blijven liggeu; men verzwakt daardoor de frissche levens-
kracht , en begint reeds zich te verstrooijen, voordat
men nog met zijn werk begonnen is. »Alwie bij het
ontwaken niet dadelijk er uitspringt, verstaat de wenk