Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-215
gemoedelijke dichter Feith de waarde vau den lente-
tijd des levens in de volgende regels af!
» Een weibcsteede jeugd, een nuUig manlijk leven ,
Zal aan den ouderdom de zoetste vruchten geven ;
Terwijl verkrachte deugd , aan zingenot gepaard ,
Met veertig jaren reeds den zwakken grijsaard baart.
Wie hier nog jong , gezond , en rijk in eedle krachten
Den nutten zaaitijd om een zweetdrop dorst verachten ,
Ziet treurig bij den oogst zijn veld vol dorens staan ,
En ach! de tijd vloog Ijeen — zijn krachten zijn vergaan!"
Alwie de waarde van den tijd regt erkent, die zal
vooral den slaap zoeken te bekorten , waardoor zoo vele
menschen het grootste gedeelte van hun leven nutteloos
doorbrengen. Hoe voordeelig eene doelmatige bekorting
van den slaap voor de ligchamelijke ontwikkeling is,
heb ik reeds op eene andere plaats vermeld. Maar
ook tot bevordering der werkzaamheid van den geest ,
en voor de hierdoor bereikbare vorming en ontwikke-
ling der zielskrachten , is zij van buitengewoon gewigt.
Indien men aanneemt, dat een gezonde knaap niet meer
dan 7 op zijn hoogst 8 uren slaap dagelijks noodig heeft,
dan valt het reeds van zelf in het oog, hoe veel kost-
baren tijd zij verliezen, die dagelijks 10 tot 12 uren
verslapen. Maar ook het tegendeel, namelijk te weinig
slapen , deugt niet en is nadeelig voor ligchaam en ziel.
Wel zijn er voorbeelden van mannen, die aan zeer
weinig slaap genoeg hadden : Mosheim sliep of studeer-