Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
214
heilzaam zijn kan , steeds weder op dit onderwerp te-
rug. — De wijzen van alle volken hebben de hooge
waarde van den tijd erkend, en hunne schriften zijn
vol van dringende vermaningen , om denzelven wel te
besteden. Seneca geeft aan eenen vriend, in een'
zijner brieven , den wijzen raad , om steeds spaarzaam
met zijnen tijd om te gaan en hier vroegtijdig een
begin mede te maken; »wam," zegt hij, »ut visum
est majoribivs nostris: »Sera parsivionia
in fundo est" IVon enim tantum winimum
in imo ^ sed pessimum remanet.^^ De zweedsche
hooglecraar Esaias Tegner, zegt in eene der rede-
voeringen , die onlangs door Professor Holtius iu
onze taal zijn overgebragt, en welke heerlijke stukken
ik u op het dringendst ter lezing aanbeveel, als bevat-
tende zoo vele nuttige en heilzame wenken, die de
trouwe behartiging van alle weldenkende jongelieden
overwaardig zijn: "Gij, jongelingen! zijt in den ge-
lukkigen leeftijd , waarin de herinnering het helderste
is , en de hoop hel rijkste. De toekomst ligt vóór u ,
als lichtgroen geboomte, als hel loof uitbot in den
lentetijd. Er komt een lijd , dat het groen verdon-
kert en daarna verdort. Er komt een tijd , dal het
spel des levens ophoudt en deszelfs ernst kampend op
u aandringt. Hebt gij dan verzuimd u een pantsier
te smeden van kennis en bruikbaarheid, dan is uwe
nederlaag bereid : want het verzuim der jeugd is de
zwakheid des mans." Hoe heerlijk schildert ook onze