Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-213
uren tot dagen , en geene minuut, geen dag keert te-
rug, allen vlieten onherroepelijk in den onmetelijken
oceaan der eeuwigheid. En toch hangt van het wel
besteden van den rusteloos voortrollenden tijd geheel
ons geluk in alle betrekkingen des levens af. Derhalve
is juist in zijne snelheid de groote waarde van den tijd
gelegen, en wijsheid is het, haar regt in te zien.
Vooral echter is de schooltijd van ongemeen groote
waarde : want deze is het tijdperk der ontwikkeling
aller menschelijke krachten ; al wie denzelven niet wel
besteedt, kan het verzuimde niet weder inhalen , zelfs
niet met den besten wil, even als de landman , die in
het voorjaar zijn zaad vergeet uit te strooijen , nimmer
in het najaar op een' goeden oogst hopen kan. Ver-
schrikkelijk is de straf van een' verzuimden schooltijd.
Gij zelf hebt het reeds aan verscheidene afschrikkende
voorbeelden kunnen zien , waartoe het verzuim der heer-
lijke school- en akademiejaren voeren kan. Kent gij
dien ongelukkigen man niet, die elke week bij onze
deur komt aanwaggelen en om eene aalmoes smeekt ?
Ach 1 eens was hij een geschikt jongeling, die , zoo
hij zijne jongelingsjaren niet schandelijk misbruikt
had , thans eene eervolle betrekking in zijn vaderland
zou bekleeden. Daarom , mijn Zoon , herhaal ik het :
ware wijsheid is het , de waarde van den tijd regt te
erkennen; daarom kom ik in deze brieven, waarin
ik u met trouwe liefde datgene aanbied , wat u vol-
gens mijne innigste overtuiging het meest nuttig en