Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-212
nut aanbrengen, wanneer ik uwe neiging tot werk-
zaambeid te bulp kom, door u de hoofdmiddelen ter
bevordering der ecbte werkzaamheid op te geven : dit
zij derhalve het onderwerp, Avaarover ik, zoo als ik
u onlangs beloofd heb, beden met u wensch te spre-
ken.
Om te leeren hoe men op de regte wijze werkzaam
moet zijn, heb ik steeds de behartiging der volgende
drie punten voor noodzakelijk gehouden: vooreerst,
dat men de waarde van den tijd behoorlijk erkenne ;
vervolgens, dat men den tijd voor zijne bezigheden
juist regele en doelmatig verdeele; en eindelijk,
dat men van de eenmaal bepaalde orde in zijne bezig-
heden nimmer afwijke, maar haar standvastig in acht
neme.
» Ach , hoe snelt ons leven ,
Als een stroom gedreven,
Die van rotsen schiet!
Blijde en droeve jaren
Vlugten met de baren ,
En zij keeren niet."
(Feith.)
Hoe waar vergelijkt de dichter hier den tijd met een'
stroom ! Even als bij dezen droppel in drdjjpel vloeit,
golf aan golf zich aansluit, en ieder droppel, iedere
golf onafgebroken voorwaarts rolt en nimmer terugkeert,
zoo is het ook met den tijd : minuten worden tot uren ,