Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-211
alleen veel, maar ook gemakkelijk werken kan. —
Doch voor heden genoeg; vaarwel!
vijftiende brief.
»Werkzaamheid is leven, lediggang is de dood!"
Voorzeker herinnert gij u nog, waarde Zoon , het oo-
genblik , dat uw waardige grootvader deze veel betee-
kenende woorden tot u sprak. De vriendelijke oude man
billijkte uw plan , om u aan de studie der wetenschap-
pen toe te wijden , cn nam van uwe prilste jeugd af aan
hartelijk deel iu uwe ligchamelijke en geestelijke ont-
wikkebng. Nog onlangs liet hij zeer omstandig naar
uwe vorderingen bij ons vernemen ; gisteren ontvingen
wij het onverwacht berigt, dat hij vroom en geloovig ,
even ab hij geleefd had, deu eeuwigen doodslaap was
ingesluimerd. Zekerlijk wijdt gij aan de dierbare na-
gedachtenis van dezen waardigen grijsaard een' stillen
traan van weemoed , en ontvangt gij bovenstaande woor-
den als een kostbaar aandenken zijner liefde. — U
evenwel op het gewigt en de noodzakelijkheid eener
voortdurende werkzaamheid opmerkzaam te maken , oor-
deel ik , na hetgeen ik u reeds vroeger over dit onder-
werp heb medegedeeld , niet noodig; het zal u meer
U *