Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-208
uit hoofde van hunne natuurlijke levendigheid, ligt in
gevaar, om, wanneer zij de opgegeven regelen uit het
oog verliezen , iets geheel anders te doen dan dispute-
ren , en daardoor alle lust te verliezen voor die oefenin-
gen, waarvan de voortreffelijke van Heusde(*) ge-
tuigt: "Het nut er van is onberekenbaar groot: want
is er iets, dat tot scherping van het vindingsvermogen
zoowel, als om het gevondene geregeld en overtuigend
voor te dragen , doelmatiger strekt, dan het opponeren ?
Gepaste gelegenheid ook hier, om bescheiden , maar
vrij toch en onbelemmerd alles tegen stellingen te op-
peren , wat men , of bij anderen gevonden, of zelf
bedacht heeft. Het opponeren is het belangrijkste
deel dier oefeningen, het brengt tot zelfdenken en zelf-
oordeelen : schoon men het defenderen gewoonlijk daar-
voor houdt. En wat dit laatste aangaat, van zelfs
brengt men hierdoor op de Hoogeschool reeds in prak-
tijk , dat ons geheele leven, onze gestadige oefening
moet zijn en blijven , waarheid voor te staan , en tegen
alle aanvallen te verdedigen."
Ik heb nu , waarde Zoon , reeds lang met u over
een en hetzelfde onderwerp gesproken. Terwijl ik uwe
denkbeelden over een der hoofdvereischten , ter berei-
king van het doel der school, namelijk over aanhou-
dende vlijt en onafgebrokene werkzaamheid , zocht op
te helderen, zag ik mij genoodzaakt , een ruim veld
(*) Brieven over den aatd en strekking van hooger onder-
wijs, bl. 237.