Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-207
niet als medeleden in een disputeergezelschap opgeno-
men worden , indien het aan deszelfs doel beantwoor-
den zal. Over het algemeen moeten 'de sprekende per-
sonen zorgvuldig er op letten, dat zij niet in het
heete van den strijd langzamerhand van het eigenlijk
onderwerp afdwalen , en als in het wilde wegschermen ,
waardoor alle nut van bet geleerde gesprek verloren
gaat. Want daarin bestaat juist de kunst van dispute-
ren , dat men zijne partij zoo lang bij het onderwerp
zelf weet te bepalen , tot men hem eindelijk tot over-
tuiging gebragt heeft. Eindelijk is het volstrekt nood-
zakelijk , dat men zijne partij telkens behoorlijk laat
uitspreken, en indien men den zin van het tegen ons
geopperde niet volkomen begrepen mogt hebben, is het
beter hem te verzoeken zijne woorden te herhalen,
dan hem ontijdig in de rede te vallen of op niet wel
begrepene woorden en voor ons nog duistere uitdruk-
kingen te antwoorden. In allen gevalle zal men door
bedaardheid en matiging eerder tot zijn doel geraken ,
dan door overijlenden ijver en onberaden autwoorden.—
Deze hoofdregelen moeten bij het disputeren steeds ia
acht genomen worden, hetzij men in vervolg van tijd
aan de Akademie onder de leiding van een' professor,
hetzij reeds aan het gymnasium in daartoe bestemde bij-
eenkomsten , zich op deze oefening toelegge. Want
indien men ook al wilde beweren, dat alle medeleden
van zulk een dispuutgezelschap wisten , wat zij hierbij
hebben in acht te nemen , dan komen toch jongelieden,