Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-203
hij wegens hunne raoeijelijkheid of ondoelmatigheid
niet doorlezen kan , moet hij vooraf wel overleggen ,
wat hij gaat lezen. Derhalve make hij ook hierin , zoo
als ik reeds zeide, een wel beraamd plan , en voere
hetzelve met stalen vlijt uit,
Eene andere hoogst nuttige oefening voor de bijzondere
vlijt noem ik voor hen , die reeds tot des rectors of
conrectors school bevorderd zijn , de op bepaalde uren
te houden wetenschappelijke bijeenkomsten met goede
vrienden. Zij zijn , in den vorm van repeteer- of van
disputeergezelschappen , een goed middel , om zijne ei-
gen kracht te beproeven en den omvang der verkregene
kennis te toetsen, en terwijl zij ons leeren , quid va-
leant humeri , quid ferre recusent, sporen zij
er ons dringend toe aan , om ontdekte gapingen aan te
vullen en duistere voorstellingen tot helderheid te bren-
gen. Ook is het een gewoon verschijnsel, dat het on-
derwerp van de eene of andere wetenschap , ons veel meer
boeit en bevalt, als men het gemeenschappelijk behan-
delt en er elkander zijne gedachten over mededeelt,
dan wanneer ieder afzonderlijk zich met deszelfs be-
schouwing bezig houdt. Ik heb aan zoodanige oefenin-
gen , waartoe zich gedurende mijnen schooltijd eenige
jongelingen van gelijken aanleg en zin vereenigd had-
den (want zulk eene gelijkheid is hierbij een eerste ver-
eischte) , veel te danken; zij zijn het, die mij ook
nu nog de herinnering van vele aangename uren ver-
schalTen.