Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-201
door een herhaald lezen diep in onze ziel , en leeren
ons van lieverlede klassiek denken en klassiek schrijven.
Tot welk eene uitgebreide en grondige kennis der oude
talen men op zulk eene wijze geraken kan, bewijst,
onder anderen, al weder het voorbeeld van onzen grooten
Wyttenbach, die, zoo als ik u reeds in een'vorigen
trief meldde , altijd repeterende las , en zijnen leerlingen
zulk eene lezing , als het eenigste middel om vorderin-
gen te maken , op het dringendst aanbeval. Maar ook
bij de studie der nieuwere talen verschaft deze methode
Lelangrijke voordeden. Heeft men zich op deze wijze
langen tijd, misschien een geheel jaar, met een en
hetzelfde werk bezig gehouden, dan gaat men verder
en kiest een ander, welks lezing ons weder zoo lang
bindt, tot wij er ons geheel in te huis bevinden. Vol-
gen wij nu bij zulk een opklimmend lezen een met
verstand ontworpen plan , dan zullen wij in staat
zijn, gedurende onzen school- en akademie-tijd de
voortreffelijkste oude klassieke schrijvers , en vele heer-
lijke werken der nieuwe buitenlandsche literatuur te lee-
ren kennen , en wel op eene wijze, die een blijvend nut
voor geheel ons leven zal aanbrengen. Het voordeel
vau zulk eene handelwijze zal gedeeltelijk ook nog hier-
uit zijn op te maken , dat men , na eenige jaren alzoo
te hebben gelezen , zelfs bij moeijelijkere werken maar
zelden op groote zwarigheden stuiten zal; met uitzonde-
ring evenwel van de zoodanigen, die óf in de eigenaardig-
heden der oude talen, óf iu den niet zelden bedorven