Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-200
weren , met welker aanleeriug gij u tevens bezig boiidt,
moeten toewijden. Hieromtrent wil ik n beden eenige
hoofdregelen opgeven. Ook bier is bet oude voorschrift
van toepassing, men leze multum, niet multa, dat is:
men kieze zicb in elke taal eenen of hoogstens een paar
uitstekende schrijvers uit, met het lezen van welke men
zich dan een' tijd lang uitsluitend moet bezig houden.
In het begin dezer oefeningen is het evenwel goed zul-
ke werken te nemen , die zoowel ten opzigte van vorm,
als van stof geene te groote moeijelijkheden opleveren.
Het lezen zelf zij ook maar eerst cursorisch , doch worde
naderhand met hetzelfde werk dikwijls herhaald. Heeft
men bij de eerste lezing een algemeen overzigt van den
inhoud verkregen , dan zal bij eene tweede een groot
dec'1 der moeijelijkheden, waarop men bij de eerste le-
zing stuitte , als van zelf verdwijnen , even als eindelijk
eene derde lezing gelegenheid zal aanbieden, ook de
schoonheid van vorm en stijl en het eigenaardige der
uitdrukking op te merken. Over bet algemeen herhale
men het lezen van een en hetzelfde werk zoo lang, tot-
dat men eene volledige kennis van hetzelve verkregen
heeft. Gij zult, naar deze methode te werk gaande ,
spoedig met verwondering bemerken , welke voordeden
zij aanbrengt. Niet alleen , dat men op deze wijze met
de taal en hare eigenaardigheden zeer gemeenzaam wordt
en men zich eenen grooten woordenschat zonder moeite
en inspanning verzamelt; ook de verhevene denkbeel-
den , waaraan elk uitstekend boek rijk is, prenten zich