Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-199
wensctt te bewaren. Dan kan men bij elke afdeeling
van bet werk rusten , om den gang van des schrijvers
denkbeelden of de behandelde gebeurtenissen in grootere
of kleinere uitgebreidheid bijeen te vatten. Men kan
deze nuttige oefening ook terstond tot eene gepaste her-
haling van het reeds gelezene aanwenden.
Ten opzigte van de losse excerpten vergete men ook
niet telkens het werk, waaruit zij genomen , als ook
de bladzijde, waar zij te vinden zijn, er bij te schrijven.
Men kan zich daardoor de moeite van zoeken besparen,
wanneer men het noodig oordeelt de bekende plaats nog
eens weer op te slaan, ten einde haar in verband met
de geheele voorstelling van den schrijver te beschouwen.
Eindelijk is het zeer nuttig , een register op zijne ex-
cerpten aan te leggen. Dit kan men óf alphabetiscb
volgens de namen der schrijvers , óf volgens de weten-
schappen , waartoe de excerpten behooren , rangschikken.
Wanneer dan in vervolg van tijd onze excerpten tot
vele deelen aangroeijen , zal zulk een register de besteede
moeite rijkelijk beloonen, die , zoo men zich maar ge-
went ieder excerpt dadelijk er in aan te stippen , over
bet algemeen slechts zeer gering is. — Vaarwel!
veertiende rrief.
Een gedeelte uwer bijzondere vlijt zult gij , waarde
Zoon , ook aan het lezen der oude talen en van die nieu-