Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-198
Let lezen afbreken en meestal daar, waar wij het liefst
TOortlazen; de draad van den zamenhang moet dan dik-
wijls op nieuw weder aangeknoopt worden, Leigeen
gewoonlijk niet zonder eenige bladzijden terug te slaan
geschieden kan. Daarom kan men den tijd, waarin men
tot lezen , dat is tot opmerken , geroepen is , beter beste-
den door voort te lezen , dan door telkens , wegens het
grootendeels werktuigelijk afschrijven , op te houden.
Hiertoe kieze men dan die uren , waarin men zich tot
moeijelijkeren arbeid niet geschikt gevoelt. Ik raad u
derhalve , om bij het lezen of een smal streepje papier
Lij de plaats te leggen , die gij wilt afschrijven, of,
wat nog beter is , iedere plaats door een klein teeken
met potlood , dat ligt weder is uit te wisschen , aan te
stippen, cn op een naast u liggend blad papier de blad-
zijden op te teekenen, waar zulke streepjes te vinden
zijn. Men kan dan met gemak zonder tusschenpoozing
voortlezen, en later even zoo gemakkelijk excerperen.
Daarenboven heeft het excerperen onder het lezen ook
nog dit nadeel, dan men dikwijls in de keuze van
plaatsen mistast , daar het niet zelden gebeurt, dat eene
plaats , die eerst Lij het verder lezen ons opvalt, denk-
beelden , die men reeds vroeger geëxcerpeerd Leeft, nog
scLooner en vollediger uitdrukt, zoodat Let vroeger ge-
ëxcerpeerde door Let latere overbodig wordt. — Op eene
andere wijze moet men het aanleggen , als men boeken
ter hand krijgt, wier inhoud ons zoo belangrijk voor-
komt , dat men denzelven volledig in een uittreksel