Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
kunnen oplioudt'ii , hel goede te beminnen eii de deugd
te befi achlen.
Maar ik kom nogmaals op het heimwee terug. Er is
gcene betrekking in het leven , waarin de betere menscb
niet somwijlen ruwe karakters aantreft, die, hetzij
uit gebrek aan opvoeding , hetzij omdat de natuur hun
elk edel gevoel onthouden heeft, hetgeen anderen lief
en dierbaar is nimmer ontzien , en de heerlijkste uilboe-
zemingen van een vroom en liefdevol hart verdraaijen
en tot het voorwerp hunner laffe en zoutelooze spotter-
nij maken. Indien zulke aan geest en hart bedorvene
menschen ook onder uvve medesciiolieren gevonden wor-
den ,— en heiaas! vindt men ze juist het meest onder
hen , die zich aan de wetenschappen wijden , — zoo zult
gij gevaar loopen , dat uw heimwee, dat heilige , innige
gevoel , hun aanleiding geve u met hunne plagerijen
en niets beteekenende, lage spotternij te kwellen en
u in de oogen der overigen als een' onervarenen, laf-
fea en weekhartigen knaap te verlagen. Daarom raad
ik u, waarde Zoon, zoek uw verlangen naar het ou-
derlijke buis voor de wereld /.oo veel mogelijk te ver-
bergen; begin reeds nu u die zielskracht eigen te ma-
ken , welke zelfs de smartelijkste gewaarwordingen in het
binnenste des harten weet op te sluiten ; toon u aan uwe
medescholieren vrolijk , opgeruimd en tevreden zie die
kleine plagerijen over het hoofd , waardoor zelfs de bes-
ten onder hen u misschien meer op de proef stellen, dan
juist bedroeven willen. Voorzeker , op deze wijze