Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-196
even als vlinders , op te vangen en bevestigde ze door
inkt in mijn excerpten-boek. Uit elke wetenscliap ligtte
ik mijne rekruten. Voor iedere bijzonderheid ruimde ik
eene plaats van drie regels, meer niet, in. Ik leen-
de steeds maar een enkel boek, om het gemakkelijker
ea schielijker te lezen : vele te leenen is zoo goed als
koopen , men leest ze niet of laat. Dikwijls bestaat alle
geest, dien ik mij uit een boek te zamen pers , slechts
in een' enkelen droppel: maar ik heb dan na verloop
Tan verscheidene jaren toch nog altijd iets, ik kan nog
een voordeel uit dat boek aantoonen , namelijk mijnen
droppel. Deze excerpten haal ik als reukfleschjes overal
uit mijnen zak , op straat, te huis , in de danszalen ,
en verkwik mij met eenige leveusdroppelen. Was
mijn geheugen nog zwakker, dan las ik ze nog meer-
malen over. — Zelfs eenen zwaren last van getallen kan
mijn krachteloos geheugen tillen en dragen : ik verdeel
hem slechts in 363 kleinere lasten. Hier gaf de dansmees-
ter mij zijn' almanak over. Iedere maand was met een
blad wit papier doorschoten , waarop bij eiken dag stond
aangeteekend , óf het de geboorte- of de sterfdag van
een' beroemd man , óf de dag eener belangrijke ge-
beurtenis , óf een grieksche , joodsche of romeinsche feest-
dag was , of ook welke tor dan omstreeks in de aarde
kruipt, of welke trekvogel naar zijne winterkwartieren
aftrekt. lederen morgen zag hij dan de verschillende
gebeurtenissen van dien datum na ; en na verloop van
een jaar had hij meer dan 36S getallen in het hoofd.