Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-195
aanmerkt, men de sporen van collectanea zeer duidelijk
ontdekt. Ik voeg hier het voorbeeld van nog twee
andere uitstekende vaderlandsche geleerden bij , name-
lijk : Valckenaer en Wyttenbach; ook zij legden
reeds vroeg collectanea, waarbij zij steeds een zeker
doel voor oogen hadden , aan, en waren daardoor ia
staat, de wetenschap met zulke heerlijke en doorwrochte
werken te verrijken , die steeds een toonbeeld van diepe
studie en veelomvattende geleerdheid blijven zullen. —
Voor weinige jaren leefde in Duitschland een groot
schrijver, Jean Paul (Friedrich Richter), die
uit de excerpten, welke hij van zijnen schooltijd af aan
verzameld had , voor zich zeiven en zijne medemenschen
veel nut wist te trekken , zoodat in zijne werken een
verbazende schat van nuttige en juiste opmerkingen, vol
van levenswijsheid , over de meest verschillende onder-
werpen gevonden wordt. In een zijner schriften be-
veelt hij allen jongelieden het excerperen op het nadruk-
kelijkst aan; en om u eene proeve van de naïve en
geestige wijze van voorstellen van dezen schrijver te
geven, wil ik u thans mededeclcn , hoe hij zelf getuigt
hierin te werk gegaan te zijn. Tot beter verstand dient
gij nog eerst te weten, dat hij , hetgeen hij bij zich
zeiven ondervonden had , in den persoon eens dans-
meesters voorstelt. »Het is onmogelijk ," zegt hij , » te
gelijk veel te lezen en veel op te merken. Maar hoe
zal men het dan aanleggen ? — Eenvoudig excerperen.
Ik begon eerst uit elk boek twee , drie bijzonderheden,
13*