Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-194
in het werk gesteld worden moeten zij : want ze geheel
te verzuimen, kan in jongere jaren bijna niet zonder
nadeel geschieden. Hoe aangenaam is het, om uit een
goed boek, al zijn het dan ook slechts weinige, maar
goede zaken en denkbeelden , die ons bijzonder bevie-
len, op te schrijven, haar onder zekere klassen te
brengen, zoodat men ze bij gelegenheid weet te vin-
den , en er dikwijls de geschiedenis van den gang en
ontwikkeling onzer eigene gedachten in weervindt. Een
goed en welgeschreven boek wordt ons in een uittreksel
doorgaans nog liever: en ging dit uittreksel al eens
verloren, zoodat wij het van ons leven niet weer te
zien kregen , dan nog blijft het voordeel, hieruit ge-
trokken , steeds voor ons bestaan: namelijk dat wij hel
boek, door er een uittreksel van te maken , veel beter
hebben leeren kennen en als het ware in eigen voedsel
en spijze veranderd hebben. De geest van een' schrij-
ver of van een boek laat zich niet, even als een insekt
of als spiritus in eene flesch , in eene opgeblazen her-
senkast kurken. Het zijn de letters , die denzelven be-
waren; door een uittreksel, door opschrijven en eene
getrouwe of meer vrije navolging maken wij ons den-
zelven geheel eigen." — Vele groote geleerden zijn er
geweest, die met behulp van hunne door veeljarige
vlijt bijeengebragte collectanea aan tijdgenoot en nage-
slacht onschatbare werken geschonken hebben. Herder
noemt uit vroegeren tijd Plutarchus en ons Rotter-
dammer licht Erasmus, in wier schriften, gelijk hij