Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-193
na verloop van tijd eene menigte nuttige waarheden
in het geheugen terugroepen. Wij hebben op deze
wijze den geest van alle goede schriften , welke wij lazen ,
op weinige bladzijden bijeengevat; wij hebben de vruch-
ten van ons lezen iugezameld en voor later gebruik
op eene doelmatige wijze bewaard. Ten behoeve van
menigen wetenschappelijken arbeid zijn zoodanige ex-
cerpten volstrekt onontbeerlijk ; er zijn geleerden ge-
weest , die reeds in hunne schooljaren begonnen , voor
zekere plannen excerpten te maken. »Ik raad u,"
aldus schrijft Joh. von Muller aan zijnen broeder,
»niet vele boeken te koopen , maar veeleer uit allen , die
gij u aanschaft of ter leen ontvangt, uittreksels te maken.
Eene opmerking van Johnson , over het met het excer-
peren verbonden tijdverlies, gaf mij aanleiding om eens
in mijne kamer bij mijne boeken rond te gaan, maar
het is niet van dat gevolg geweest, dat ik het excer-
peren heb laten varen ; het gewent ons op eene bewon-
derenswaardige wijze aan het concentreren van verschil-
lende denkbeelden en opmerkingen, en verschaft aan den
geest eene gestadige werkzaamheid " Om u bij deze
voortreffelijke bezigheid met een goed voorbeeld voor te
gaan, voeg ik hier dadelijk nog eene plaats uit Her-
der's Sophron bij: »De Ouden hielden veel van co/-
lectanea, hetzij van volledige uittreksels uit boeken,
of van enkele uitgelezene denkbeelden en korte opmer-
kingen. Zij kunnen met een verschillend doel en op
verschillende wijze worden in het werk gesteld; maar
13